Music

ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಭಕ್ತಿ, ಲಘು ಸಂಗೀತ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ.

Aaditya Murthy

Software Engineer. Musician. Ex-Chess-Player. Boba Enthusiast.